Aanvaarding van een nalatenschap is niet zonder risico!

11-08-2015

U zult het maar meemaken; op de deurmat vindt u een brief met de mededeling dat u (mede)erfgenaam bent in de nalatenschap van bijvoorbeeld uw oom. Hoe reageert u? Hoe groot is het vermogen? Is de nalatenschap eventueel negatief?
U heeft als erfgenaam altijd een keuze.
 

Verwerpen

U hoeft geen erfgenaam te zijn, als u dit niet wilt. Door de nalatenschap te verwerpen ziet u af van de nalatenschap, bent u geen erfgenaam en deelt u dus ook niet in het vermogen en bent u ook niet aansprakelijk voor de schulden van uw oom. Houdt u er rekening mee dat ook persoonlijke zaken van de overledene in dit geval niet aan u toekomen. Omdat u geen erfgenaam bent, hoeft u de nalatenschap niet af te wikkelen. Bedenk wel dat door verwerping automatisch uw kinderen tot erfgenaam worden geroepen.


Zuiver aanvaarden

Past u in ieder geval op met het zuiver aanvaarden van de nalatenschap. Als erfgenaam erft u namelijk naast de bezittingen, ook de schulden van de overledene. Als erfgenaam bent u verplicht alle schulden te voldoen, zelfs als het saldo van de nalatenschap negatief is; u moet dan uit eigen zak bijbetalen. Ook kan het zo zijn dat de overledene in zijn testament een groot bedrag nalaat aan bijvoorbeeld een ander familielid of een goed doel. Als erfgenaam ben u dan verplicht dit bedrag daadwerkelijk uit te keren, ook als dit betekent dat er dan voor u niets meer overblijft.
 

Beneficiair aanvaarden

Twijfelt u over de omvang van de nalatenschap of wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan bestaat de mogelijkheid om beneficiair te aanvaarden. Dit houdt kort gezegd in dat u de nalatenschap aanvaardt, maar dat als er blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, u niet privé aansprakelijk bent voor de betaling van deze (extra) schulden. U hoeft met andere woorden niet het restant uit eigen zak te voldoen. U bent in dit geval wel erfgenaam en daarmee verplicht om de nalatenschap netjes af te wikkelen (denk aan het tijdig leegruimen van de woning en het benaderen van schuldeisers). Spulletjes met enkel een emotionele waarde (zoals fotoboeken) zullen u wel toekomen. Door beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wel conform de wettelijke regels worden vereffend, hetgeen zal leiden tot extra kosten.
 

Verklaring

Voor verwerping en beneficiaire aanvaarding wordt een schriftelijke verklaring bij de rechtbank afgelegd. Voor het zuiver aanvaarden van een nalatenschap is niet per se een schriftelijke verklaring vereist. Ook als u zich gedraagt als erfgenaam wordt u geacht zuiver te hebben aanvaard en bent u dus aansprakelijk voor betaling van de schulden. En belangrijk is: als er eenmaal een keuze is gemaakt, kunt u niet meer terug.


Advies notaris

Laat u daarom goed informeren door uw notaris of het verstandig is een nalatenschap ‘zomaar’ te aanvaarden en welke handelingen u wel kunt  verrichten en met welke u beter kunt wachten tot u zich (formeel) heeft  uitgesproken over de keuze van uw erfgenaamschap. Ons standaard advies is om de nalatenschap altijd beneficiair te aanvaarden om de kans op onverwachte schulden uit te sluiten.  Ammerzoden,  5 augustus 2015