Afwikkelen van een nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap kan door de erfgenamen zelf worden gedaan, maar kan ook aan de notaris worden overgelaten. Alle erfgenamen moeten hiermee instemmen.

 

De rol van de notaris

Eerst zullen de lopende zaken worden afgehandeld en daarna maakt de notaris de balans op en verzorgt de aangifte voor de erfbelasting. De aangifte voor de erfbelasting moet worden gedaan binnen acht maanden na het overlijden. Na betaling van de aanslag voor de erfbelasting kan worden overgegaan tot uitbetaling van de erfenis aan de erfgenamen. Meestal duurt de afwikkeling van een nalatenschap meer dan één jaar.

 

Een nalatenschap afwikkelen:

Je regelt het bij de notaris!