Besloten Vennootschap

 

Oprichting van een (Flex) B.V.

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer.

 

De besloten vennootschap

Een BV wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De aandeelhouders zijn ‘eigenaar’ van de BV. Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk zolang sprake is van behoorlijk bestuur. De aandeelhouders kunnen niet meer verliezen dan ze in de BV hebben gestoken of hebben toegezegd in de BV in te brengen.

 

De oprichting bij de notaris

Voor de oprichting van een BV is een notariële akte nodig. De BV geeft vervolgens aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (bijvoorbeeld door inbreng van een bestaande onderneming). Sinds 1 oktober 2012 bestaat er geen minimum kapitaal meer. Een kapitaal van één euro volstaat. De notaris zorgt voor de verplichte inschrijving van de BV in het handelsregister.

 

 

Een besloten vennootschap:

Je regelt het bij de notaris!