De dochter met het bankpasje

21-02-2015

Laatst sprak ik een mevrouw op het notarieel spreekuur en zij gaf aan dat haar moeder zo slecht ter been was dat zij niet meer het huis uit kon. Moeder wilde graag contant geld in huis hebben. Bankieren via de computer had zij nooit geleerd en daar wilde ze ook niet meer aan beginnen. Dit werd praktisch opgelost door dat het bankpasje inclusief pincode aan de dochter werd meegegeven zodat de dochter het geld kon halen en aan moeder kon geven.

 

Tijdens het gesprek gaf de dochter aan dat zij zich afvroeg of dit mocht en of zij hier mee kon door gaan als haar moeder door bijvoorbeeld dementie geestelijk onbekwaam zou worden.

 

Ik heb haar verteld dat dit weliswaar een praktische oplossing is maar dat deze  handelswijze de nodige juridische risico’s met zich meebrengt. Immers het gebruik van een bankpasje door een ander dan de eigenaar is niet toegestaan. Bovendien moet degene die aldus het geld in contanten opneemt er rekening mee houden dat hij hierover rekening en verantwoording dient af te leggen. In de eerste plaats aan de eigenaar van de bankrekening en na diens overlijden aan zijn erfgenamen. Indien er sprake is van een onrechtmatig handelen, zal dit leiden tot een verplichting om de schade te vergoeden.

 

Een goede oplossing zou zijn dat moeder een levenstestament opstelt. Een levenstestament is een testament dat onmiddellijk werkt en niet pas na het overlijden zoals een gewoon testament. Het levenstestament is een algehele volmacht die wordt verleend bij notariële akte aan degene die gevraagd wordt om de zaken waar te nemen. Deze volmacht gaat veel verder dan alleen bankzaken. De gevolmachtigde kan hier mee niet alleen de volmachtgever vertegenwoordigen op juridisch gebied maar ook op medisch terrein. In een levenstestament kunnen ook allerlei persoonlijke zaken worden geregeld.

 

Wacht niet te lang met het opstellen van een levenstestament omdat de volmachtgever wel geestelijk volledig bekwaam moet zijn om het levenstestament te kunnen ondertekenen.

 

Inmiddels heb ik  voor de moeder een levenstestament opgesteld en gepasseerd zodat de dochter met een gerust hart gebruik kan maken van het bankpasje.

 

Thijs Kampschöer
notaris