Overdracht van aandelen

Sinds 1 januari 1993 is het verplicht om aandelen in een besloten vennootschap (BV) via een notariële akte in eigendom over te dragen.

 

Aandeelhoudersregister

Iedere BV behoort een aandeelhoudersregister te hebben waaruit blijkt wie de eigenaren van de uitgegeven aandelen zijn. De notaris vraagt altijd naar het aandeelhoudersregister om er zeker van te zijn dat de verkoper van de aandelen ook de eigenaar is.

Als gratis service bieden wij aan uw aandeelhoudersregister te bewaren in onze kluis.

 

De betaling

De betaling van de koopprijs verloopt meestal via de notaris, zodat verkoper en koper maximale zekerheid hebben op enerzijds het verkrijgen van de koopprijs en anderzijds het verkrijgen van de aandelen. Indien één persoon in een BV alle aandelen heeft of als de samenstelling van het bestuur wijzigt, zal de notaris ook zorgen voor bijwerking van de inschrijving in het handelsregister.

 

Overdracht van aandelen:

Je regelt het bij de notaris!