Schenken op papier

Ter besparing van erfbelasting (belasting over een erfenis) schenken ouders vaak aan hun kinderen. Dit kan op verschillende manieren, o.a. door te 'schenken op papier' en dit vervolgens schuldig te blijven.

 

Het voordeel hiervan is dat u niet direct vermogen nodig hebt, omdat dit bijvoorbeeld nog in uw bedrijf zit. U heeft dan een schuld aan uw kind en uw kind heeft een vordering op u. Vaak wordt bepaald dat uw kind pas na uw overlijden dit bedrag kan opeisen. De schenking op papier wordt op het moment van de schenking belast met schenkbelasting, voor zover geen vrijstelling geldt.

 

Als u schenkt op papier, dan moet u elk jaar daadwerkelijk minstens 6% rente betalen aan uw kind. Doet u dit niet? Dan is uw kind alsnog erfbelasting verschuldigd. Let op: het bijschrijven van 6% rente is onvoldoende.

 

Een 'papieren schenking' dient te worden opgenomen in een notariële akte om de gewenste belastingbesparing teweeg te brengen. Voor de uitwerking van een schenking op papier kunt u contact opnemen met ons.

 

Inkomstenbelasting betalen

De schenking op papier is voor u een schuld. Deze schuld valt in box 3 en wordt afgetrokken van uw bezittingen.

Van het totaal aan schulden in box 3 mag u de eerste € 2.900 per persoon (2013) niet aftrekken. Voor fiscale partners geldt het dubbele (€ 5.800). Dit is bijvoorbeeld het geval als u gehuwd bent. De schenking op papier is voor uw kind, als dat ouder is dan 18 jaar, een vordering die behoort tot het vermogen in box 3. Uw kind moet inkomstenbelasting betalen als het totale vermogen (min eventuele schulden) in box 3 hoger is dan € 21.139 (2013). De ontvangen rente is onbelast, omdat het in box 3 niet relevant is wat iemand werkelijk aan inkomsten ontvangt. Uw kind moet wel schenkbelasting betalen over de schenking op papier, als u een groter bedrag op papier schenkt dan jaarlijks of eenmalig belastingvrij is toegestaan.

 

Schenken op papier:

Je regelt het bij de notaris!