Wie geeft u het vertrouwen?

01-04-2015

 

Download de brochure 'Wie geeft u het vertrouwen?"  (pdf)

 

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Meestal zijn dat uw echtgenoot, partner of kinderen. Bedenk daarbij of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën.
Het is namelijk ook mogelijk de taken te verdelen over meerdere personen. Leg de administratie op een plek die bij al deze personen bekend is. U kunt ook een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat de gevolmachtigde zijn taken uitvoert, zoals u dat zou hebben gewild. 

 

Een volmacht:
je regelt het bij de notaris!